top of page

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD)

Een Globaal Medisch Dossier brengt al uw belangrijke medische gegevens samen in één dossier. In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals medische voorgeschiedenis, sociale en administratieve gegevens, vaccinaties, allergieën, geneesmiddelengebruik, gevolgde behandelingen, verslagen van specialisten en andere zorgverleners. Het dossier geeft zo een totaalbeeld van je gezondheidssituatie. Hierdoor kan uw huisarts u beter opvolgen en uw onderzoeksresultaten gemakkelijker opvragen.

Het GMD is gratis voor de patiënt. U betaalt hierdoor tot 30% minder remgeld voor een raadpleging. Bovendien is er een volledige terugbetaling van de toeslag voor een avondraadpleging (18-21 uur) bij je GMD-houdende huisarts. Het exacte terugbetalingstarief voor wie een GMD heeft, hangt af van de categorie waartoe je behoort (leeftijd, chronisch ziek of palliatieve patiënt). Om dit exact te weten, neemt u best contact op met uw mutualiteit.

Eenmaal per kalenderjaar kan het GMD, al dan niet automatisch, verlengd worden. U hoeft hiervoor niets te doen. We dienen hiervoor wel éénmaal per jaar uw eID in te lezen. Bij het inlezen van uw eID geeft u toestemming dat uw medische gegevens uitgewisseld en geraadpleegd kunnen worden via e-Health door uw behandelend huisarts/specialist en apotheker. Voor meer info: www.ehealth.fgov.be.

Binnen de groepspraktijk bent u wel vrij om te kiezen bij welke huisarts u op raadpleging komt. Uw GMD wordt door beide artsen gezamenlijk beheerd, dus als u een GMD bij de ene arts hebt afgesloten, behoudt u wel alle voordelen als u op raadpleging komt bij de andere arts.

TARIEVEN

Alle artsen zijn volledig geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we werken met de officiële tarieven van de ziekenfondsen en geen ereloonsupplementen aanrekenen. Het volledige bedrag wordt terugbetaald door uw mutualiteit met uitzondering van het remgeld.

PRIVACY

Bescherming van persoonsgegevens 

Huisartsenpraktijk Feniks Tielt hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. We houden ons aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens.  

Doel van de verwerking  

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

Delen van persoonsgegevens  

Uw gegevens worden enkel gedeeld met zorgverleners waarmee U een behandelrelatie hebt, in kader van verdere opvolging en continuïteit van zorg. Dit gebeurt steeds via beveiligde digitale platformen. Administratieve gegevens zullen worden gedeeld met Uw mutualiteit in kader van terugbetaling.

Omwille van GDPR-wetgeving mag medische informatie niet via e-mail gedeeld worden. Dit kan wel via het beveiligde communicatieplatform Helena, U kan hierover meer informatie vragen op consultatie.

bottom of page