top of page

VOORSCHRIFTEN / ATTESTEN

Voorschriften en hernieuwingen worden in principe alleen aan de patiënt op raadpleging gegeven. Zorg ervoor dat  u tijdens de raadpleging voldoende voorschriften vraagt zodat u kan overbruggen tot de volgende consultatie. Maak samen met uw arts afspraken binnen welke tijd dit moet gebeuren, om een goede opvolging te verzekeren. Vooraleer u naar de raadpleging komt, kan het nuttig zijn om te controleren hoeveel medicatie u thuis nog hebt liggen. Vanaf september 2021 kunnen voorschriften elektronisch afgeleverd worden via e-ID en zijn papieren voorschriften niet langer noodzakelijk.

Uw dokter mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden.

Voor het invullen van uitgebreide medische formulieren/administratieve attesten (verzekering, invaliditeit, …) vragen we u op raadpleging te komen. Vermeld dit bij het maken van uw afspraak.

Filling Prescription
bottom of page